Rada Rodičov MŠ Nejedlého 8

 

Organizačná  štruktúra:

 

Miroslava Salnerová , predseda, zástupca rodičov 4. triedy,

Anna Kertis Bohucká, Hospodár, zástupca rodičov 3. trieda

Andrea Ulahelová, zástupca rodičov, 4. trieda

Oľga Holá - zástupca rodičov 4. a 2.trieda

Renáta Liptajová - zástupca rodičov, 3. a 1.trieda

Lenka Uzsáková- zástupca rodičov 3. a 1.trieda

Martin Tvrdoň  - zástupca rodičov 3. a 1.trieda

p.Pavlík - zástupca rodičov 2.trieda

p.Sýkorová - zástupca rodičov 2.trieda