Rada Rodičov MŠ Nejedlého

Organizačná  štruktúra Rady rodičov:

 

Miroslava Salnerová , predseda, zástupca rodičov 1. triedy,

Andrea Gajdošová , Hospodár, zástupca rodičov 1. triedy

Veronika Jonisová, zástupca rodičov, 4.B triedy

Oľga Holá - zástupca rodičov 4.B triedy

Kamila Ilaščíková - zástupca rodičov, 2.triedy

Lenka Uzsáková- zástupca rodičov 4.A. a 2.trieda

Barbora Czodorová  - zástupca rodičov 1.triedy

Erika Líšková - zástupca rodičov 1.triedy

Tomáš Pavlík - zástupca rodičov 4.B.triedy

Zuzana Martonová- zástupca rodičov 2.triedy

 

Občianske združenie MŠ NEJEDLÍČKA:

Členovia OZ:

 

Miroslava Salnerová , predseda, zástupca rodičov 1. triedy,

Andrea Gajdošová , Hospodár, zástupca rodičov 1. triedy

Diana Srdošová - riaditeľka MŠ

Lenka Uzsáková- zástupca rodičov 4.A. a 2.trieda

Barbora Czodorová  - zástupca rodičov 1.triedy

Erika Líšková - zástupca rodičov 1.triedy

 

 

Rada školy MŠ Nejedlého

Členovia RŠ:

 

Oľga Holá - za rodičov

Pavol Nevidzan - za rodičov

Milena Mokráňová- za pedagogických zamestnancov

Monika Slezáková - za nepedagogických zamestnancov

Ing. Marián Bohunský - za zriaďovateľa

Mgr. Matej Nagy -  za zriaďovateľa

PaedDr. Anna Mazúrová - za zriaďovateľa