• Letné prázdniny 2022- prerušenie prevádzky:

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MČ Bratislava-Dúbravka bude prevádzka MŠ Nejedlého počas letných prázdnin 2022 prerušená v mesiaci august.

V mesiaci júl (od 1.7. do 29.7.) bude prevádzka MŠ Nejedlého zabezpečená.

 

  • Povinný zápis do základných škôl na školský rok 2022/23 - oznámenie

 

 

  • Vianočné prázdniny:

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MČ Bratislava-Dúbravka

bude mať MŠ Nejedlého v čase od 20. 12. 2021 - 07. 01. 2022

prerušenú prevádzku.

Po prázdninách sa na Vás tešíme 10.1.2022.

Oznam Vianočné prázdniny

 

  •  Ospravedlnenie detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

 

- Pri prerušení dochádzky dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné do 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú), rodič vypíše tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a na zadnej strane tlačiva uvedie dôvod a dátum neprítomnosti dieťaťa v MŠ, tlačivo odovzdá pri nástupe do MŠ.

 

- Pri prerušení dochádzky dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá rodič potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, zároveň vypíše aj Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a odovzdá ho pri nástupe do MŠ.

 

 

  • Oznam o uzatvorení materských škôl- jesenné prázdniny:

Vážení rodičia, vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa situáciu, ktorá sa týka zvýšenej chorobnosti detí v  mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Vám oznamujeme, že v dňoch 28.-29. 10. 2021 (t.j. štvrtok a piatok) budú materské školy zatvorené. Základné školy majú v týchto dňoch jesenné prázdniny.

 

 

  • Informácia pre rodičov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravu pre svoje dieťa/žiaka od 01. januára 2022 na II. polrok školského roka 2021/2022: Dotácia na stravu v 2.polroku 2021-22

 

  • ZRŠ združenia:

Milí rodičia, pozývame Vás na združenia rodičov ZRŠ, ktoré sa uskutočnia na dvore MŠ Nejedlého:

  • 1. a 2. trieda- 13.9.2021 o 16,00 hod
  • 3. a 4.trieda- 14.9.2021 o 16,00 hod

Prosíme deti nebrať na združenia, ďakujeme za porozumenie

 

 

  • Informácie pre rodičov k nástupu od 2.9.2021- info

 

  • Od 01.09.2021 nadobudne platnosť nové VZN č.1/2021 MČ BA-Dúbravka o určení výšky príspevkov

 

Pokyny pre rodičov - 08/2021

Stravovanie detí v 08/2021 v MŠ Sekurisova- pokyny

 

Prevádzka MŠ od 24.5.2021:

Od pondelka 24.5.2021 sa prevádzka materských škôl v MČ Dúbravka obnovuje

v bežnom režime od 6:30 hod do 17:00 hod.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie (PPV), pokračovanie plnenia PPV- informácie

 

Pravidlá pre školy od 3.5.2021: od 3.mája 2021 do MŠ už bez testov,

zákonný zástupca dieťaťa sa preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti dieťaťa

Viď: pravidlá červeného okresu

 

Letné prázdniny 2021- prevádzka cez letné prázdniny bude v MŠ Nejedlého

od 2.augusta do 27.augusta 2021 (vrátane).

Náhradná MŠ nie je určená z hygienického a protiepidemiologického dôvodu.

 

Nástup detí do MŠ od 19.4.2021 - pokyny od 19.4.2021

 

Nástup detí do MŠ od 12.4.2021- pokyny od 12.4.

 

Zápis detí do MŠ v školskom roku 2021/22 - Oznámenie o zápise detí do MŠ

 

Oznam pre predškolákov ! - Povinný zápis detí do prvých ročníkov ZŠ na šk.rok 2021/21

 

Kam zapísať dieťa podľa školských obvodov: školské obvody pre ZŠ v Dúbravke

 

Pokyny pre rodičov k nástupu od 8.3.2021

 

Nástup detí do MŠ k 8.3.2021 s podmienkami - viď oznámenie.

Prosím rodičov, ktorých deti nastúpia 8.3.2021 do MŠ, aby prihlásili svoje deti do piatku 5.3.2021

do 10,00 hod na mail: msnejedleho8@gmail.com

Príloha 11c- Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

 

MŠ Nejedlého je od 22.2.2021 naďalej zatvorená

Deti sa do škôl od 22.2.2021 zatiaľ nevrátia, pokračujeme ako doteraz:

Základné a materské školy po 22.februári

 

Deti sa do škôl po 15.2.2021 zatiaľ nevrátia, pokračujeme ako doteraz:

https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/deti-sa-do-skol-zatial-nevratia.html

Prosím rodičov z kritickej infraštruktúry a ktorí nemajú homeoffice, aby zahlásili svoj záujem

o náhradnú MŠ Ušiakova od 15.2. do 19.2.2021 do piatka 12.2.2021 do 10,00 hod na mail: msnejedleho8@gmail.com

riaditeľka MŠ

 

MŠ Nejedlého je od 8.2.2021 naďalej zatvorená.

Deti rodičov z kritickej infraštrktúry môžu naďalej nastúpiť do náhradnej  MŠ Ušiakova.

Kto potrebuje nahlásiť svoje dieťa do MŠ ( len rodič z kritickej  infraštruktúry, alebo kto nemôže vykonávať prácu z domu) na týždeň od 8.2.- 12.2.2021, dajte mi prosím vedieť  do pondelka

8.2.2021 do 12,00 hod na mail: msnejedleho8@gmail.com

V náhradnej MŠ Ušiakova sa bude treba preukázať potvrdením zamestnávateľa, vyhlásením o bezinfekčnosti, predložiť negatívny test. 

 

Rozhodnutie zriaďovateľa 07.02.2021

https://www.dubravka.sk/sk/podujatia/otvorenie-skol-sa-odklada.html

 

 

OZNAM: Materské školy – v pondelok 8. februára sú otvorené v režime ako doteraz – len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

MŠ Nejedlého je 8.2.2021 zatvorená, prosím rodičov detí z kritickej infraštruktúry, ktorí potrebujú pre svoje dieťa náhradnú MŠ Ušiakova treba zahlásiť do piatka do 14,00 hod na mail: msnejedleho8@gmail.com

 

V utorok 9. februára by sa mali materské školy v mestskej časti otvoriť pre deti všetkých rodičov. Definitívne rozhodnutie však bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie a od výsledkov víkendového testovania.

 

OZNAM: Od pondelka 1.2.2021 do 5.2.2021 je MŠ Nejedlého vzhľadom k pandémii naďalej zatvorená.

 

Prosím rodičov z kritickej infraštruktúry, resp. ktorí nemajú homeoffice a potrebujú dať svoje dieťa do náhradnej MŠ Ušiakova, aby nahlásili do piatka 29.1.2021 do 10,00 hod svoje dieťa mailom na: msnejedleho8@gmail.com

Ďakujem

 

 

OZNAM: Od pondelka 25.1.2021 do 29.1.2021 je MŠ Nejedlého naďalej zatvorená.

 

Prosím rodičov z kritickej infraštruktúry, resp. ktorí nemajú homeoffice a potrebujú dať svoje dieťa do náhradnej MŠ, aby nahlásili do piatka 22.1.2021 do 10,00 hod svoje dieťa mailom na: msnejedleho8@gmail.com

Ďakujem

 

Prevádzka MŠ Nejedlého zostáva prerušená do 22.1.2021.

 

Prosím zákonných zástupcov, ktorí potrebujú od 18.1.2021 svoje dieťa umiestniť v náhradnej MŠ a pracujú v kritickej infraštruktúre, resp. im vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, aby svoje dieťa prihlásili do 15.1.2021 do 12,00 hod na mail: msnejedleho8@gmail.com

 

Upozornenie k nástupu 11.1.2021:

 

Upozorňujem zákonných zástupcov, že pri nástupe dieťaťa do MŠ 11.1.2021 sa zákonný zástupca preukáže písomným potvrdením od zamestnávateľa, že patrí k zamestnancom kritickej infraštruktúry, respektíve nemôže vykonávať prácu z domu.

Deti , ktoré nastúpia 11.1. 2021 do MŠ majú povinnosť nosiť celý deň rúško, ktoré im zabezpečí rodič (plus náhradné do skrinky).

Žiadam rodičov, aby v súčasnej kritickej situácii rešpektovali nariadenie MČ a nastúpili len deti rodičov, ktorých sa to skutočne týka.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 

OZNAM- prevádzka od 11.1.2021:

Vzhľadom k sprísnenému „lockdownu“ Materské školy v m.č. Bratislava-Dúbravka budú v dňoch 7. a 8. januára 2021 zatvorené.

V súlade s odporučením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, materské školy budú v prevádzke od 11. januára 2021 do odvolania, len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

 

Vianočné prázdniny:

Oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny v materských školách, mestskej časti Bratislava-Dúbravka

budú od  23. decembra 2020 (streda vrátane) do 31. decembra 2020.

Nástup do materských škôl bude 4. januára 2021 (pondelok).

 

Jesenné prázdniny - zmena:

Plánované jesenné prázdniny v materských školách v dňoch 6. a 9. novembra 2020 nebudú.

Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Dúbravka budú 6. a 9. novembra 2020 v prevádzke.

 

Oznam pre rodičov k nástupu detí  do MŠ  3.11.2020 je tu

Nové vyhlásenie o zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - tlačivo

Podmienky vstupu od 2.11.2020 - viď

 

OZNAM - JESENNÉ PRÁZDNINY !!

Počas jesenných prázdnin v dňoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020 budú všetky materské školy

v mestskej časti Bratislava-Dúbravka ZATVORENÉ.

 

Pokyny pre rodičov od 11.10.2020

 

Prevádzka MŠ od 5.10.2020 je od 6,30 hod do 17,00 hod - Organizácia MŠ a pokyny od 5.10.2020

 

Prevádzka MŠ  od 7.9.2020:

 

Na základe rozhodnutia vedenia mestskej časti sa od 7.9.2020 upravuje prevádzka materských škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka do 17:00 hod.

Je to hlavne pre rodičov, ktorí dochádzajú za prácou mimo mestskej časti.

 

MŠ je v mesiaci september 2020 otvorená v čase od 7,00 hod do 16,00 hod

 

Opatrenia pri nástupe do MŠ od 2.9.2020:

 

( na základe usmernenia ministerstva školstva „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021“, Oddelenia školstva, vzdelávania a športu MČ Bratislava-Dúbravka )

 

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie - dotazník (príloha č. 3), alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie o bezinfekčnosti- príloha č.4).

 

Pokyny pre rodičov pri nástupe do MŠ od 02.09.2020.

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

 

Podmienky upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 stanovujú základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní (infografika 1-4), ( Semafor pre MŠ )

 

   infografika1.jpg  (Infografika 1)

   infografika2.jpg  (Infografika 2)

   infografika3.jpg  (Infografika 3)

   infografika4.jpg  (Infografika 4)

 

 

 

Usmernenie zriaďovateľa k prevádzke od 1.6.2020

15. 6. 2020 - Usmernenie zriaďovateľa a pokyny pre rodičov k prevádzke od 15.6.2020

1. 6. 2020 - Od 1.6.2020 je Materská škola otvorená v špeciálnom režime - pokyny pre rodičov , MÚ - návrat do škôlok

 

Zmena zapisovania do materských škôl - predĺženie termínu

 

Vzhľadom na pandemicnú situáciu ohľadne COVID19 sa predlžuje termín zápisu detí do konca mája.

 

Elektronický zápis detí do MŠ v školskom roku 2020/2021 sa začal 1. apríla 2020. Mestská časť Bratislava-Dúbravka jeho termín predĺžila do 30. mája.

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 je dostupný na stránke Mestskej časti Dúbravka od 1.apríla 2020.

 

Spôsob odoslania žiadosti o prijatie 2020/2021 - zmena

 

Vytlačenú žiadosť zákonný zástupca potom odovzdá do vybranej materskej školy, pričom odovzdanie neprebehne osobne, ako sa plánovalo, ale žiadosť stačí vhodiť do schránky materskej školy. Žiadosť riaditeľky zaevidujú a spravidla do 15. júla zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí.

Potvrdenie od lekára na žiadosti bude treba doložiť dodatočne najneskôr do 30. júna 2020 (kto momentálne nemôže navštíviť svojho pediatra).

 

Odklad povinnej školskej dochádzky pre predškolákov

 

Rodičia predškolákov, ktorí chcú dať svojim deťom odklad povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021, sú povinní poslať riaditeľke MŠ žiadosť e-mailom na: msnejedleho8@gmail.com  do 27.4.2020. Tlačivo žiadosti o predĺženie dochádzky nájdete tu: Tlačivo o predĺžení dochádzky.

 

Prerušenie vyučovania vzhľadom na pandemickú situáciu COVID19

 

Prerušenie vyučovania od 16. marca.

 

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach: Usmernenie.

 

 

Prerušenie prevádzky počas mesiaca august 2020

 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MČ Bratislava-Dúbravka  a v zmysle Vyhlášky 306/2008 Z.z, z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov bude prevádzka MŠ Nejedlého počas letných prázdnin 2020 prerušená v mesiaci august. V mesiaci júl bude prevádzka MŠ riadne zabezpečená.

 

Zmena výšky školného od 25. 6. 2020

 

S účinnosťou od 1. septembra 2019 platí nové verejne záväzné nariadenie MČ Bratislava Dúbravka č. 4/2019 zo dňa 25. 06. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach: Všeobecne záväzné nariadenie nájdete na tomto odkaze.