Združenie rodičov MŠ Nejedlého/členovia občianskeho združenia MŠ NEJEDLÍČKA:

Rada rodičov:

Štatutárny orgán - predseda Miroslava Salnerová , zástupca rodičov 2. triedy,

                            - podpredseda Andrea Gajdošová , zástupca rodičov 2. triedy

Výkonný orgán - predseda Diana Srdošová , riaditeľka MŠ

                        - podpredseda Michaela Vaneková, zástupca rodičov 1.triedy

                        - hospodár Erika Líšková, zástupca rodičov 3.triedy

Kontrolný orgán - Jana Kogler, zástupca rodičov 1.triedy

                         -  Barbora Czodorová, zástupca rodičov 3.triedy

Nečlenovia OZ:

                       - Zuzana Martonová- zástupca rodičov 4.triedy

                       - Oľga Holá - zástupca rodičov 4.triedy

                       - Lenka Uzsáková- zástupca rodičov 3.triedy

 

 

Rada školy pri MŠ Nejedlého

Členovia RŠ:

Oľga Holá - za rodičov

Pavol Nevidzan - za rodičov

Milena Mokráňová- za pedagogických zamestnancov

Paulína Šťastná - za nepedagogických zamestnancov

Ing. Marián Bohunský - za zriaďovateľa

Mgr. Matej Nagy -  za zriaďovateľa

PaedDr. Anna Mazúrová - za zriaďovateľa