Vitajte na web stránke Materskej školy Nejedlého 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria aktivít detí je pre rodičov našej MŠ  na fcb v súkromnej skupine:

MŠ Nejedlého (rodičia detí)

 

Milí rodičia a priatelia MŠ, darujte nám aj tento rok 2 %,3%  daní,

pomôžete tým deťom v našej MŠ, viac info v OZ MŠ NEJEDLÍČKA.

Ďakujeme :-)

 

 

Krúžková činnosť v MŠ:

(krúžky začnú až podľa pokynov a usmernenia MŠVVaŠ  a ÚVZ SR )

 

Tanečný krúžok-pondelok                         Krúžok AJ

1.skupina (2.trieda)                                                 utorok a štvrtok (1.skupina )

od 15,10 do 15,40 hod                                           od 15,10 do 15,40 hod

 

2. skupina (3. a 4. trieda)                                           2. skupina (3. a 4. trieda)

od 15, 50 do 16,20 hod                                             od 15,45 do 16,15 hod

 

 

Športová príprava

piatok

od 15,00 do 16,00 hod